Trường đại học Cité Univrsitaire Abdelkader Belarbi (CUB1) tại Algérie, Algiers, Bab Ezzouar

Algérie, Algiers, Bab Ezzouar, GPS: 36.7315,3.1814

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Cité Univrsitaire Abdelkader Belarbi (CUB1) tại địa chỉ: Algérie, Algiers, Bab Ezzouar / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Cité Univrsitaire Abdelkader Belarbi (CUB1) hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Algérie, Algiers, Oued Smar

Điện thoại: +213 21 24 79 50

Website: http://www.usthb.dz/

Algérie, Algiers, Mohammadia

Algérie, Algiers, Mohammadia, Rue Ouled Sidi Cheikh, 4

Điện thoại: +21323 82 78 26

Website: http://www.infpe.edu.dz/

Algérie, Algiers, Oued Smar