Đại học và tổ chức giáo dục Bulgaria

171 đối tượng
bộ lọc

Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia, Rua Anibal de Mendonca, 2

Điện thoại: +359 2 868 0144

Website: http://sofia-seminaria.org/

Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia

Bulgaria, Sofia, Tintiava, 15-17

Điện thoại: +359 89 955 5592

Website: https://softuni.bg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 10:00-18:00

Bulgaria, Southwest Planning Region, Sofia, Gradska, 10

Bulgaria, Sofia, Geo Milev, 158

Điện thoại: +359 (2) 9709-211

Website: http://vtu.bg/

Bulgaria, Sofia

Điện thoại: +359 2 9226550

Website: http://rdsc.md.government.bg

Bulgaria, Sofia, bul. Evlogi i Khristo Georgievi, 94

Điện thoại: +359 2 4409740

Website: http://www.nma.bg

Bulgaria, Ruse, Studentska, 8

Bulgaria, Sofia, bul. Sveti Kliment Okhridski, 10

Điện thoại: +359 2 9625997

Website: http://www.ltu.bg/

Bulgaria, Kardzhali

Bulgaria, South-Central Planning Region, Hisarya

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Bulgaria? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\