Đại học và tổ chức giáo dục Uganda

118 đối tượng
bộ lọc

Uganda, Jinja

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Uganda, Kabale

Uganda, Arua, Kuluva Hospital, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30- 17:00

Uganda, Jinja

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-17:00

Uganda, Amuru, Bibia, village

Uganda, Arua, Ombaci Institution, village

Uganda, Kampala

Uganda, Mbale, Sebie Avenue, 189

Uganda, Mbale

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-17:00;Mo-Sa 09:00-18:00

Việc có một hay nhiều tấm bằng gần như là một điều kiện thiết yếu để đạt được thành công trong sự nghiệp và no đủ về vật chất. Nhưng làm thế nào bạn có thể chọn một tổ chức giáo dục có thể thúc đẩy sự nghiệp mình tại tại Uganda? Câu trả lời là website của chúng tôi, có liệt kê mọi trường đại học và tổ chức trên thế giới!\