Trường đại học Department of Civil Engineering tại Síp, Famagusta

Síp, Famagusta, GPS: 35.145,33.9088

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Department of Civil Engineering tại địa chỉ: Síp, Famagusta / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Department of Civil Engineering hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 11 11

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1281

Website: http://fbe.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1343

Website: http://business.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1269

Website: http://tourism.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta

Điện thoại: +90 392 630 1291

Website: http://economics.emu.edu.tr/

Síp, Famagusta