Trường đại học State University of Tetovo tại Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo, GPS: 41.9928,20.9625

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học State University of Tetovo tại địa chỉ: Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học State University of Tetovo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Website: http://www.seeu.edu.mk

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: 24/7

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Kondovo, village

Kosovo, Prizren

Cộng hòa Macedonia, Polog Region, Tetovo

Điện thoại: +38944356000

Website: http://www.seeu.edu.mk/

Cộng hòa Macedonia, Skopje Region, Skopje