Trường đại học ENO Saint Louis tại Sénégal, Ngallèle Sud, village

Sénégal, Ngallèle Sud, village, GPS: 16.0387,-16.4475

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học ENO Saint Louis tại địa chỉ: Sénégal, Ngallèle Sud, village / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học ENO Saint Louis hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Village L, village

Sénégal, Boudiouck, village

Sénégal, Diougop Peul, village

Điện thoại: +221339612356

Website: http://www.ugb.sn/

Sénégal, Louga

Sénégal, Louga