Trường đại học Faculty of Geology and Mining tại Albania, Tirana

Albania, Tirana, GPS: 41.3167,19.828

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Faculty of Geology and Mining tại địa chỉ: Albania, Tirana / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Faculty of Geology and Mining hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://46.101.207.250:3000/

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Elbasanit, 1

Điện thoại: +355 4 227 81 59

Website: http://dibmin-fgjm.org/

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.luarasi-univ.edu.al/

Albania, Tirana, Pionerskaia ulitsa, 1