Trường đại học Fakulteti i Infermierisë tại Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372, GPS: 41.3397,19.8347

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Fakulteti i Infermierisë tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Fakulteti i Infermierisë hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: No

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga e Dibres, 372

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Website: http://www.umed.edu.al/

Hỗ trợ xe lăn: No