Trường đại học International University of Humanities and Development tại Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169

Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169, GPS: 37.9312,58.3907

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học International University of Humanities and Development tại địa chỉ: Turkmenistan, Ashgabat, Nurmuhammet Andalyb (1958) kocesi, 169 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học International University of Humanities and Development hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Ashgabat, Beyik Saparmyrat Turkmenbasy (1966) sayoly, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat

Turkmenistan, Ashgabat, Galkynys (1995) kocesi, 25

Điện thoại: (+993-12) 226-963, 227-263

Turkmenistan, Ashgabat, Atamyrat Nyyazow (2038) sayoly, 112

Điện thoại: (+993-12) 49-61-99, 49-64-47 (Finance Institute), (+993-12) 49-63-05 (Economics Institute)

Turkmenistan, Ahal Region, Ashgabat, Strada Mitropoliei, 31

Điện thoại: (+993-12) 946-730, 946-705