Trường đại học Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology tại Kenya, Nairobi

Kenya, Nairobi, GPS: -1.2663,36.764

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology tại địa chỉ: Kenya, Nairobi / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận