Trường đại học Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo tại Slovenia, Rogaška Slatina, Celjska cesta, 3

Slovenia, Rogaška Slatina, Celjska cesta, 3, GPS: 46.2376,15.6357

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo tại địa chỉ: Slovenia, Rogaška Slatina, Celjska cesta, 3 / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Ljudska univerza, zavod za izobraževanje in kulturo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường đại học, mẫu giáo or trường học\

Địa điểm lân cận

Slovenia, Krško, Hocevarjev trg, 1

Điện thoại: +386 7 620 2210

Website: https://www.fe.um.si/

Slovenia, Celje, Mariborska cesta, 7

Điện thoại: +386 3 428 5300

Website: http://fl.um.si/

Slovenia, Ptuj, Mestni trg, 2

Website: http://www.lu-ptuj.si/

Hỗ trợ xe lăn: No

Slovenia, Slovenska Bistrica, Partizanska ulica, 22

Website: http://www.lu-sb.si/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Slovenia, Pivola, 10

Điện thoại: +386 2 320 9000

Website: http://www.fkbv.um.si/

Slovenia, Maribor, Zitna ulica, 15

Điện thoại: +386 2 300 47 00

Website: http://www.fzv.um.si/