Trường đại học UFR - Sante tại Sénégal, Thies

Sénégal, Thies, GPS: 14.7923,-16.9359

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học UFR - Sante tại địa chỉ: Sénégal, Thies / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học UFR - Sante hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Sénégal, Thies

Sénégal, Thies

Điện thoại: 339513035

Website: http://www.cemmalicksy.com

Sénégal, Thies