Trường đại học Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми tại Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench

Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench, GPS: 41.5546,60.6051

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: trường đại học Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми tại địa chỉ: Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench / 55215 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến trường đại học Ургенчский государственный университет им. Аль-Хорезми hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục giáo dục ví dụ như các thư mục địa điểm này: trường học, mẫu giáo or trường đại học\

Địa điểm lân cận

Turkmenistan, Daşoguz Region, Dasoguz

Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench

Uzbekistan, Xorazm Region, Khiva

Điện thoại: (8 362)3755143

Website: http://mamun.uz

Uzbekistan, Xorazm Region, Urgench, ulitsa Al-Khorezmii, 28

Điện thoại: 998622248484

Website: http://urgfiltma.uz

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00, 14:00-17:00; Sa 09:00-13:00