Ngân hàng Azizi Bank, Micro Finance Bank, Oxis Bank tại Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan, GPS: 37.1039,70.5568

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Azizi Bank, Micro Finance Bank, Oxis Bank tại địa chỉ: Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Azizi Bank, Micro Finance Bank, Oxis Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Khorugh

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Afghanistan, Badakhshan, Fayzabad, Badakhshan

Afghanistan, Badakhshan, Senoorg, village