Ngân hàng Bank of Palestine - PalPay tại Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah, GPS: 31.8927,35.202

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-14:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Bank of Palestine - PalPay tại địa chỉ: Palestinian Territories, Area A, Ramallah / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Bank of Palestine - PalPay hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Điện thoại: 022946090

Website: http://www.tnb.ps

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-15:30

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah