Ngân hàng Aleskan Bank tại Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Palestinian Territories, Bir Zeit, village, GPS: 31.9683,35.1935

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Aleskan Bank tại địa chỉ: Palestinian Territories, Bir Zeit, village / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Aleskan Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Area A, Al Masayef, village

Website: http://www.pibc.ps/

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-16:00

Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Area A, Ramallah

Palestinian Territories, Bir Zeit, village

Palestinian Territories, Area A, Al Masayef, village

Website: http://www.pma.ps

Giờ mở cửa: Su-Th 08:00-15:30