Ngân hàng HSBC tại Trung Quốc, Sé

Trung Quốc, Sé, GPS: 22.1928,113.5416

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng HSBC tại địa chỉ: Trung Quốc, Sé / 312610 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng HSBC hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Trung Quốc, Sé

Trung Quốc

Trung Quốc

Điện thoại: +853 8791 0000

Website: http://www.bcm.com.mo/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:30

Trung Quốc

Trung Quốc, Sé

Điện thoại: +853 8791 0000

Website: http://www.bcm.com.mo/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:30

Trung Quốc, Sé