Ngân hàng Saraya Sub-branch tại Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza, GPS: 31.5153,34.4517

Giờ mở cửa: Su-Th 08:30-15:30

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Saraya Sub-branch tại địa chỉ: Palestinian Territories, Gaza / 312611 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Saraya Sub-branch hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza

Giờ mở cửa: Su-Th 14:30-08:30

Palestinian Territories, Gaza

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Palestinian Territories, Gaza

Palestinian Territories, Gaza