Ngân hàng Tirana Bank tại Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 83

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 83, GPS: 42.0678,19.5149

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-15:00

ATM: yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: ngân hàng Tirana Bank tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 83 / 312614 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến ngân hàng Tirana Bank hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or bưu điện\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 89

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Kol Idromeno, 44

Website: https://www.nbgbank.al/

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 6

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Dr. Selaudin Bekteshi, 1