Bưu điện 50 Oerlikon tại Thụy Sĩ, Zürich

Thụy Sĩ, Zürich, GPS: 47.4095,8.5429

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện 50 Oerlikon tại địa chỉ: Thụy Sĩ, Zürich / 139401 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện 50 Oerlikon hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Thụy Sĩ, Zürich

Thụy Sĩ, Zürich, Schaffhauserstrasse, 192

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:15, 13:45-18:30; Sa 08:00-12:00

Thụy Sĩ, Zürich, Glattbrugg, Wright-Strasse, 3

Thụy Sĩ, Zürich, Glattbrugg, Wright-Strasse, 3

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-12:30, 14:00-18:00; Sa 09:00-12:00

Thụy Sĩ, Zürich, Baumackerstrasse, 46

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-18:30; Sa 08:00-16:00

Thụy Sĩ, Zürich, Bahnhaldenstrasse, 5

Điện thoại: +41 848 88 88 88

Website: http://www.post.ch/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-12:00, 13:45-18:00; Sa 09:00-12:00