Bưu điện Croatia

997 đối tượng
bộ lọc

Croatia, Zagreb, Ulica Vladimira Varicaka, 13

Điện thoại: 01/6626-396

Croatia, Zagreb, Avenija Dubrava, 53

Điện thoại: 01/6626-688

Croatia, Sesvete, Avenija Dubrava, 53

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb, Ilica, 508

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb, Ulica Republike Austrije, 38

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb, Ulica Ivana Gundulica, 8

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb, Ozaljska ulica, 32

Điện thoại: 01/6626-482

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 08:00-13:00

Croatia, Zagreb, Ulica kralja Zvonimira, 38

Croatia, Zagreb, Ulica kralja Zvonimira, 38

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-20:00, Sa 08:00-13:00

Croatia, Zagreb, Rudeska cesta, 169a

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb

Croatia, Zagreb

Điện thoại: 01/6626-626

Croatia, Zagreb, Trg Stjepana Konzula, 4

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Croatia, Zagreb, Ulica Vice Vukova, 6

Điện thoại: 01/6626-978

Croatia, Zagreb, Ulica Bozidara Magovca, 31

Điện thoại: 072/303-304

Website: https://www.posta.hr/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Croatia, Zagreb, Trg Johna Fitzgeralda Kennedya, 11

Điện thoại: 01/6626-645

Croatia, Zagreb, Savska cesta, 41

Điện thoại: 01/6626-704

Croatia, Zagreb, Prisavlje, 14

Điện thoại: 01/6626-980

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Croatia.\