Bưu điện Luxembourg

58 đối tượng
bộ lọc

Luxembourg

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00,13:30-17:00

Luxembourg, Boulaide, village, Rue Jerome de Busleyden, 20

Website: http://www.post.lu

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:30-09:30

Luxembourg, Remich

Luxembourg, Rue des Maraichers, 111,113

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-10:30

Luxembourg, Mersch, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg

Luxembourg, Echternach, Route de Luxembourg, 2

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Luxembourg

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-19:00, Sa 07:00-17:00

Luxembourg, Walferdange, village, Route de Luxembourg, 7

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo 08:00-12:00, 13:30-17:15

Luxembourg, Roodt-sur-Syre, village, Rue de la Gare, 4

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-10:00

Luxembourg

Luxembourg, Oetrange, village

Luxembourg

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 13:30-17:00

Luxembourg, Grand-Rue, 3

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Luxembourg, Grand-Rue, 3

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:30-12:30, Mo 13:45-17:00, Tu 13:45-18:00, We 13:45-17:00, Th 13:45-18:00, Fr 13:45-17:00; Sa 09:30-13:00; PH off

Luxembourg, Differdange

Điện thoại: +352 58 80 31 21

Website: http://www.post.lu

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-12:00, 13:30-17:30

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Luxembourg.\