Bưu điện Libya

145 đối tượng
bộ lọc

Libya, Tripoli

Điện thoại: +218919493196

Website: http://www.dhl.com

Giờ mở cửa: Sa-Th 09:00-17:00

Libya, Tripoli

Libya, Misrata

Libya, Tripoli

Libya, Wadi al Shatii, AlQurdah village

Libya, Marj, Al Marj

Libya, Jafara, Al Mashashitah المشاشطه

Libya, Benghazi, Qaminis

Libya, Benghazi, Qaminis

Libya, Sirte, Om Alqndeel, village

Libya, Al Wahat, Ajdabiya

Libya, Sabha, Al Zighan

Libya, Jafara, Al Mashashitah المشاشطه

Libya, Butnan, Tobruk

Giờ mở cửa: Su-Th 10:00-22:00

Libya, Tripoli

Giờ mở cửa: Su-Th 00:00-24:00; Fr-Sa 08:30-13:30

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Libya.\