Bưu điện Liechtenstein

12 đối tượng
bộ lọc

Liechtenstein, Vaduz, Stadtle, 38

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-18:00, Sa 08:00-11:00

Liechtenstein, Eschen, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-12:00, 13:30-18:00; Sa 08:30-10:30

Liechtenstein, Bendern, village

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Liechtenstein, Vaduz

Liechtenstein, Eschen, village

Liechtenstein, Balzers, village, Landstrasse, 20

Điện thoại: +423 399 44 44

Website: https://www.post.li/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:00-18:30; Sa 07:00-14:00

Liechtenstein, Nendeln, village, Churer Strasse, 32

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-12:00, 16:00-18:00; Sa 08:30-10:30

Liechtenstein, Schaan, village, Postplatz, 2

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-18:00; Sa 08:00-11:00

Liechtenstein, Balzers, village, Horanszky utca, 20

Điện thoại: +423 399 44 44

Liechtenstein, Mauren, village, Weiherring, 10

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-12:00, 13:30-18:00; Sa 08:30-10:30

Liechtenstein, Schellenberg, village

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-12:15, 15:00-18:30; Sa 07:30-12:15

Liechtenstein, Vaduz, Stadtle, 38

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:45-18:00; Sa 08:00-11:00

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Liechtenstein.\