Bưu điện Mông Cổ

26 đối tượng
bộ lọc

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Govi-Altai, Altai (thành phố)

Mông Cổ, Khentii, Bor-Öndör

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: No

Mông Cổ, Töv, Mungunmorit

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Mông Cổ, Sükhbaatar, Baruun-Urt

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Mông Cổ, Dornod, Choibalsan

Mông Cổ, Orkhon, Erdenet

Mông Cổ, Dornogovi, Airag

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Điện thoại: 99117791

Website: http://www.ilch.mn

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Mông Cổ, Ömnögovi, Dalanzadgad

Mông Cổ, Darkhan-Uul, Darkhan

Giờ mở cửa: 24/7

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Mông Cổ, Ulaanbaatar

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Mông Cổ.\