Bưu điện Kosovo

59 đối tượng
bộ lọc

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Peja (03), Klinë

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Kosovo, District of Prishtina (01), Magurë, village

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, District of Ferizaj (05), Ferizaj

Kosovo, District of Mitrovica (02), Mitrovica

Kosovo, District of Prizren (04), Dragash

Kosovo, District of Peja (03), Istog

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Kosovo, District of Gjilan (06), Kamenicë

Kosovo, District of Prishtina (01), Priština

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-20:00

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-15:00; Sa 08:00-13:00

Kosovo, District of Prishtina (01), Graçanicë

Kosovo, District of Prishtina (01), Bardh i Madh, village

Kosovo, Region of Gjakova, Gjakova

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Kosovo.\