Bưu điện Romania

650 đối tượng
bộ lọc

Romania, Dolj, Craiova, Calea Bucuresti, 35

Điện thoại: 0251587237

Website: http://atlassib.ro

Romania, Buzău, Strada Bucegi, 37

Điện thoại: (0371) 494 765

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-18:00

Romania, Bacău, Strada 9 Mai, 9

Điện thoại: +40 234-522 082

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00, Sa-Su off

Romania, Satu Mare, Municipiul Satu-Mare

Điện thoại: 0261-768 310

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa-Su off

Romania, Bucharest, Oosteinderweg, 5

Điện thoại: +40 21-9330

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Constanza, Constanța, Via dei Longhi, 201

Điện thoại: +40 21-9282

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-17:00; Sa-Su off

Romania, Alba, Galați, village, Via Arturo Ferrarin, 35

Điện thoại: +40 21-9282

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Mehedinți, Drobeta-Turnu Severin

Điện thoại: +40 252-311 433

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr: 09:00-13.00, 13:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

Điện thoại: +40 250-735 413

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr: 08:30-12:00, 12:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Arad

Điện thoại: +40 21-9282

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-17:00; Sa-Su off

Romania, Constanza, Constanța, Bulevardul Mamaia, 201

Điện thoại: +40 21-9282

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-13:00,13:30-17:00; Sa-Su off

Romania, Vâlcea, Râmnicu Vâlcea

Điện thoại: +40 250-735 413

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr: 08:30-12:00, 12:30-17:00, Sa-Su off

Romania, Dolj, Craiova, Bulevardul Decebal, 3-5

Romania, Timiș, Timișoara, Bulevardul Revolutiei din 1989, 4

Điện thoại: 021-9282

Website: http://www.cargus.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-18:00; Sa 09:00-13:00; Su off

Romania, Covasna, Sfântu Gheorghe, Strada Lunca Oltului, 7

Romania, Mureș, Corunca, village

Điện thoại: +40722-603725

Website: http://www.fancourier.ro

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Romania, Iași

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-19:30; Sa 08:00-14:00

Romania, Arad

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Romania.\