Bưu điện Serbia

214 đối tượng
bộ lọc

Serbia, Vojvodina, Novi Sad, Ulitsa Narodnikh kheroja, 2

Điện thoại: 021/4807-068

Website: http://www.posta.rs/

Serbia, Trung Serbia, Niš

Serbia, Trung Serbia, Pirot

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Wojska Polskiego, 141

Giờ mở cửa: Mo-Fri 08:00-19:00; Sa 08:00-14:00

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Điện thoại: 0216419740

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-20:00

Serbia, Trung Serbia, Razgojna, village

Điện thoại: 016730333

Serbia, Vojvodina, Novi Sad

Serbia, Trung Serbia, Niš

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Jurija Gagarina, 94

Serbia, Vojvodina, Novi Sad, Khajduk Veljkova, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Fr 08:00-19:00; Sa 08:00-13:00

Serbia, Vojvodina, Novi Sad, Primorska, 5

Serbia, Trung Serbia, Valjevo

Điện thoại: 014/228-212

Giờ mở cửa: RADNO VREME: 08.00-19.00 SUBOTOM: 08.00-14.00

Serbia, Vojvodina, Ravni Topolovac, village, Sutjeska, 2

Giờ mở cửa: Mo-Fr 07:30-11:30

Serbia, Trung Serbia, Niš

Serbia, Vojvodina, Lukićevo, village

Serbia, Trung Serbia, Beograd, B.Renchingiin Gudamzh, 2

Serbia, Trung Serbia, Beograd, Gundulitshev venats, 12

Serbia, Trung Serbia, Beograd

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Serbia.\