Bưu điện Tajikistan

28 đối tượng
bộ lọc

Tajikistan, Khatlon Region, Mu'minobod

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Sughd Region, Khujand

Tajikistan, Sughd Region, Khistevarz

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Vahdat, khiioboni Somoniion, 17

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Pitob, village

Tajikistan, Gorno-Badakhshan Autonomous Region, Bunee, village

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe

Tajikistan, Dushanbe, kuchai Druzhba narodov, 62

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Tajikistan, Districts of Republican Subordination, Dushanbe

Điện thoại: 2213994

Tajikistan, Khatlon Region, Farkhor

Tajikistan, Dushanbe

Điện thoại: 2213994

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-18:00

Tajikistan, Khatlon Region, Ismoili Somoni, village

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Tajikistan.\