Bưu điện Uganda

57 đối tượng
bộ lọc

Uganda, Sironko, Budadiri, village

Uganda, Kabarole, Fort Portal

Uganda, Mbarara

Uganda, Jinja

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00; Sa 09:00-13:00

Uganda, Masindi

Uganda, Gulu

Uganda, Arua, Gurua Cell, village

Uganda, Hoima

Uganda, Bududa, Bududa (Maduka)

Giờ mở cửa: Mo-Fr 09:00-17:00

Uganda, Butaleja, Kangalaba, village

Uganda, Hoima

Uganda, Jinja, Kakira, village

Uganda, Mukono, Mbalala, village

Uganda, Kampala

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:00-18:00

Uganda, Pallisa

Uganda, Kampala, Kampala Road, 35

Website: http://www.ugapost.co.ug/

Uganda, Kampala

Những người phải đi công tác xa thường phụ thuộc vào các bưu điện ở những địa phương khác nhau. Bạn có thể nhận chuyển tiền, bưu phẩm, bưu kiện và thư đăng ký tại các cơ sở này. Hãy sử dụng thư mục tiện lợi của chúng tôi để tìm một bưu điện phù hợp tại tại Uganda.\