Bưu điện Posta / Albtelecom tại Albania, Kavajë

Albania, Kavajë, GPS: 41.1835,19.5609

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Posta / Albtelecom tại địa chỉ: Albania, Kavajë / 139403 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Posta / Albtelecom hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: atm or ngân hàng\

Địa điểm lân cận

Albania, Baldushk, village

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Northern Albania, Durrës

Albania, Southern Albania, Divjakë

Albania, Central Albania, Baldushk, village

Albania, Central Albania, Tirana, Rruga Llazi Miho, 130

Website: http://postashqiptare.al/