Bưu điện Zyrë Postare tại Albania, Shkodër

Albania, Shkodër, GPS: 42.0671,19.5081

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: bưu điện Zyrë Postare tại địa chỉ: Albania, Shkodër / 139402 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến bưu điện Zyrë Postare hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục tài chính ví dụ như các thư mục địa điểm này: ngân hàng or atm\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 2

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Rruga Gjuhadol, 52

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Yes