Quán bar Mojo y Cilantro Tapa - Bar tại Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de Tirajana, 11

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de Tirajana, 11, GPS: 27.7544,-15.5782

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán bar Mojo y Cilantro Tapa - Bar tại địa chỉ: Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de Tirajana, 11 / 138646 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán bar Mojo y Cilantro Tapa - Bar hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, thức ăn nhanh, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas

Website: http://www.zoomensbar.com

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: 21:00-03:00

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de EE. UU., 54

Giờ mở cửa: Mo-Su 20:00-03:00

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de EE. UU., 54

Website: http://yumbocentrum.com/

Giờ mở cửa: Mo-Su 19:30-03:00

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de Tirajana, 17

Website: http://www.redsclub.es

Giờ mở cửa: 21:00-04:00

Tây Ban Nha, Canary Islands, Agüimes, Las Palmas, Avenida de EE. UU., 54

Giờ mở cửa: Mo-Su 22:00-04:00