Quán cà phê Café Moulin à vent tại Algérie, Djelfa, Hassi Bahbah

Algérie, Djelfa, Hassi Bahbah, GPS: 35.0758,3.0272

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: cà phê Café Moulin à vent tại địa chỉ: Algérie, Djelfa, Hassi Bahbah / 329027 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến cà phê Café Moulin à vent hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, thức ăn nhanh, quán rượu or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Algérie, Djelfa, Ain Oussera

Algérie, Djelfa, Aïn Maabed, village

Algérie, Djelfa, Ain Oussera

Algérie, Djelfa, Hassi Bahbah

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Algérie, Djelfa, Ain Oussera

Algérie, Djelfa, Ain Oussera

Ẩm thực: Cà phê; Bánh ngọt; Trà; Bữa ăn sáng