Quán cà phê trong thị trấn Cardigan, Vương quốc Anh

12 đối tượng
bộ lọc

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, High Street, 2

Điện thoại: +44 1239 621713

Website: https://www.facebook.com/

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, St. Mary Street, 45

Điện thoại: +44 1230 615310

Website: http://www.baramenynbakehouse.co.uk/

Giờ mở cửa: Mo-Sa 09:30-16:00

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Website: https://www.facebook.com/

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Pendre, 13-14

Điện thoại: +44 1239 621 863

Website: https://en-gb.facebook.com/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Điện thoại: +44 1239 623530

Website: http://www.poppitsandscafe.co.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Apr 1-Oct 31: Mo-Su; Nov 1-Mar 31:Sa-Su; Nov 1-Mar 31 SH

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Pendre, 53

Điện thoại: +44 1239 614559

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Pendre, 2

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Pendre, 1

Điện thoại: +44 1239 614134

Website: https://www.coffee1.co.uk/

Giờ mở cửa: Mo-Sa 08:00-18:00; Su 09:00-17:00

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan, Finch's Square, 5-6

Điện thoại: +44 1239 612835

Vương quốc Anh, Wales, Cardigan

Không biết nên gặp bạn bè ở đâu tại Cardigan (Wales), Vương quốc Anh? Cần tìm một quán cà phê để tổ chức? Muốn đến các cửa hàng có menu độc đáo trên đường du lịch? Chúng tôi có danh sách của tất cả các cửa hàng, từ những nhà hàng gia đình nhỏ đến các điểm ăn uống quy mô lớn ở mọi nơi trên thế giới.\