Nhà hàng thức ăn nhanh Beck's Pedonale tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0659,19.5132

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 06:00-22:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: thức ăn nhanh Beck's Pedonale tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 319494 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến thức ăn nhanh Beck's Pedonale hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, nhà hàng or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Bulevardi Skënderbeu, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 8

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-16:00

Albania, Northern Albania, Shkodër, Bulevardi Skenderbeu, 11

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Dobraç, village

Ẩm thực: Bánh hamburger

Albania, Northern Albania, Shkodër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: Limited