Quán bia Cafe Pub jubox tại Albania, Northern Albania, Shkodër

Albania, Northern Albania, Shkodër, GPS: 42.0655,19.5128

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-24:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán rượu Cafe Pub jubox tại địa chỉ: Albania, Northern Albania, Shkodër / 150030 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán rượu Cafe Pub jubox hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or thức ăn nhanh\

Địa điểm lân cận

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:00

Albania

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 07:00-21:00

Albania, Dobraç, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-24:00

Albania, Northern Albania, Shkodër

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 09:00-22:00

Albania, Dobraç, village

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Giờ mở cửa: Mo-Su 08:00-24:00