Quán bia Prince of Wales tại Vương quốc Anh, Wales, Rhymney

Vương quốc Anh, Wales, Rhymney, GPS: 51.781,-3.2892

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán rượu Prince of Wales tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Wales, Rhymney / 150030 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán rượu Prince of Wales hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or nhà hàng\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Anh, Princetown

Vương quốc Anh, Wales, Abertysswg, village

Vương quốc Anh, Wales, Tredegar

Vương quốc Anh, Wales, Tredegar

Vương quốc Anh, Wales, Pontlottyn, village

Vương quốc Anh, Wales, Tredegar