Quán bia Rose Hotel tại Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland, Brisbane Road, 1

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland, Brisbane Road, 1, GPS: -51.6932,-57.8633

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: quán rượu Rose Hotel tại địa chỉ: Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland, Brisbane Road, 1 / 150030 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến quán rượu Rose Hotel hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, nhà hàng, cà phê or thức ăn nhanh\

Địa điểm lân cận

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland, John Street, 40

Quần đảo Falkland

Quần đảo Falkland, Stanley, Quần đảo Falkland