Nhà hàng Cafrina tại Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui, GPS: 4.3625,18.5728

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Cafrina tại địa chỉ: Cộng hòa Trung Phi, Bangui / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Cafrina hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Cộng hòa Trung Phi, Ombella M'Poko, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực pháp

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực lebanon

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Cộng hòa Trung Phi, Bangui

Ẩm thực: Ẩm thực quốc tế