Nhà hàng Casa flora & Linda tại Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër, GPS: 40.0741,20.1377

Điện thoại: 5696860130

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Casa flora & Linda tại địa chỉ: Albania, Southern Albania, Gjirokastër / 878895 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Casa flora & Linda hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Objects nearby

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Albania, Southern Albania, Gjirokastër

Hỗ trợ xe lăn: Limited