Nhà hàng Giovanni's tại Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy, GPS: 56.1186,-3.1573

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Giovanni's tại địa chỉ: Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Giovanni's hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy, High Street, 461-463

Website: http://thewaterfrontrestaurant.org.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy, High Street, 282

Ẩm thực: Ẩm thực thái lan

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy, High Street, 435

Website: http://www.lagondolarestaurant.co.uk/

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy, Victoria Road, 28

Điện thoại: +441592 260117

Website: http://www.victoriahotelkirkcaldy.co.uk/

Hỗ trợ xe lăn: Yes

Vương quốc Anh, Scotland, Kirkcaldy