Nhà hàng Meat & Meet tại Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Thi Rieng, 8

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Thi Rieng, 8, GPS: 10.7714,106.6927

Ẩm thực: Ẩm thực hàn quốc; Ẩm thực hàn quốc; Thịt nướng ngoài trời; Thịt nướng ngoài trời; Bánh pizza; Bánh pizza

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Meat & Meet tại địa chỉ: Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Thi Rieng, 8 / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Meat & Meet hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Le Thi Rieng, 52

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực; Ẩm thực việt; Ẩm thực khu vực; Ẩm thực việt

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0866804235

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh, Cach Mang Thang Tam, 67-69

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh

Việt Nam, Ho Chi Minh City, Thành phố Hồ Chí Minh