Nhà hàng Restaurante Nuevo Mundo tại Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito, GPS: 8.8222,-82.9712

Ẩm thực: Ẩm thực trung quốc

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Restaurante Nuevo Mundo tại địa chỉ: Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Restaurante Nuevo Mundo hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Ẩm thực: Gà

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00;Mo-Fr 08:30-20:00

Costa Rica, Provincia Puntarenas, San Vito

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Hỗ trợ xe lăn: No

Giờ mở cửa: Tu-Su 08:00-15:00;Sa 08:00-12:00