Nhà hàng Saraswathy tại Sri Lanka, Northern Province, Nelliyady

Sri Lanka, Northern Province, Nelliyady, GPS: 9.8022,80.2062

Ẩm thực: Ẩm thực khu vực

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Saraswathy tại địa chỉ: Sri Lanka, Northern Province, Nelliyady / 903899 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Saraswathy hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Sri Lanka, Northern Province, Point Pedro

Sri Lanka, Northern Province, Ariyalai

Sri Lanka, Northern Province, Point Pedro

Sri Lanka, Northern Province, Manthikai, village

Sri Lanka, Northern Province, Jaffna

Điện thoại: 0212216700

Ẩm thực: Ẩm thực ấn độ; Ẩm thực ý

Sri Lanka, Northern Province, Nelliyady