Nhà hàng Sweet Strawberry tại Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa, GPS: 9.003,38.7695

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Sweet Strawberry tại địa chỉ: Ethiopia, Addis Ababa / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Sweet Strawberry hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Ẩm thực: Ẩm thực ý

Ethiopia, Addis Ababa

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 (0) 115 548034

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 92 901 5776

Ẩm thực: Bánh sandwich; Cà phê

Ethiopia, Addis Ababa

Điện thoại: +251 92 901 5776

Ẩm thực: Bánh sandwich; Cà phê