Nhà hàng Vila 83 tại Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana, GPS: 41.3223,19.8255

Wi-Fi: yes

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Vila 83 tại địa chỉ: Albania, Central Albania, Tirana / 903904 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Vila 83 hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: quán bar, cà phê, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Albania, Central Albania, Tirana

Điện thoại: +355662094598

Ẩm thực: Cá

Giờ mở cửa: 24/7

Albania

Albania, Central Albania, Tirana

Hỗ trợ xe lăn: Limited

Albania, Central Albania, Tirana

Albania, Central Albania, Tirana

Ẩm thực: Ẩm thực mỹ

Albania, Central Albania, Tirana