Nhà hàng Yummy Restaurant tại Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà, GPS: 20.7249,107.0509

Ẩm thực: Ẩm thực việt

Wi-Fi: wlan

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: nhà hàng Yummy Restaurant tại địa chỉ: Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà / 903898 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến nhà hàng Yummy Restaurant hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục thực phẩm ví dụ như các thư mục địa điểm này: cà phê, quán bar, thức ăn nhanh or quán rượu\

Địa điểm lân cận

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Giờ mở cửa: Mo-Sa 00:00-24:00

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà, Nui Ngoc, 18

Việt Nam, Hải Phòng, Cát Bà

Ẩm thực: Ẩm thực việt