Phòng khám Poste de Santé de Kafou tại Guinée

Guinée, GPS: 9.3398,-12.8583

Bạn đã có lựa chọn sau đây trong bản đồ MAPS.ME và thư mục địa điểm: phòng khám Poste de Santé de Kafou tại địa chỉ: Guinée / 74532 địa điểm. Bạn có thể tải về MAPS.ME cho thiết bị di động Android hoặc iOS và được dẫn hướng đến phòng khám Poste de Santé de Kafou hoặc các nơi gần bạn nhất:

Bạn có thể quan tâm đến các mục con khác của thư mục sức khỏe ví dụ như các thư mục địa điểm này: bác sĩ, hiệu thuốc, bác sĩ thú y, bệnh viện or nha sĩ\

Địa điểm lân cận

Sierra Leone, Southern Province, Sumbuya

Sierra Leone, Northern Province, Sumbuya, village

Điện thoại: 077309555

Giờ mở cửa: 24/7

Sierra Leone

Giờ mở cửa: 24/7

Guinée

Điện thoại: 622878672

Sierra Leone

Điện thoại: 079603045

Giờ mở cửa: 24/7

Sierra Leone

Điện thoại: 078715075

Giờ mở cửa: 24/7