Phòng khám gần bên Novorossiysk

Tìm thấy 24
Chúng tôi đã tìm thấy hơn 74 điểm Y tế ở Novorossiysk. Bao gồm
  • 27 Pharmacy
  • 24 Clinic
  • 12 Hospital
  • 9 Doctor
  • 2 Veterinary Doctor

Phòng khám ở các thành phố khác

Các địa điểm thú vị ở Novorossiysk

Search this area
MAPS.ME
luôn mở sẵn
Tải về ứng dụng và bắt đầu khám phá chân trời của bạn
Mở ứng dụng MAPS.ME
Dùng phiên bản web